Oslo fengsel skal flytte fra Grønland. Statsbygg har funnet seks tomter, hvor fire ligger utenfor hovedstaden.

Forslagene er Haugenstua, Bredtvet, Mastemyr (Nordre Follo), Heggedal (Asker), Kroksrud (Ullensaker) og Solvang (Lier), opplyser Statsbygg.

– Nytt fengsel skal erstatte dagens fengsel på Grønland og sikre varetekts- og soningsplasser for Oslo. Den tekniske tilstanden ved dagens fengsel er kritisk, og det haster med å finne ny tomt, skriver Statsbygg.

Justisminister Emilie Mehl (Sp) sier de vil se på disse alternativene for lokalisering i eller i nærheten av Oslo.

– Jeg vil samtidig understreke at vi i den videre prosessen også vil vurdere en løsning der en del av fengselsplassene kan legges lenger enn 45 minutter kjøreavstand fra Oslo sentrum, sier Mehl.

Høysikkerhetsplasser lenger unna

Justisministeren tar til orde for at varetektsplasser kan legges til Oslo, men at det kan være aktuelt å legge høysikkerhetsplasser lenger unna.

– En del av plassene, som for eksempel varetektsplassene, bør sannsynligvis ligge innen 45 minutters kjøreavstand fra Oslo tinghus og Oslo Politihus. For øvrige plasser har avstandskravet ikke samme betydning, og disse kan vurderes på tomter lenger unna hovedstaden, sier Mehl.

Bredtvet i Groruddalen er tidligere blitt vurdert som det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme alternativet. Der ligger det i dag et kvinnefengsel med 50 plasser. Massiv motstand hos lokalbefolkningen og skepsis hos bystyret i Oslo gjorde imidlertid at Erna Solbergs regjering la forslaget på is i mai.

50 tomteforslag kom inn

Det forventes at en beslutning tas i 2022.

Siden i sommer har Statsbygg søkt etter tomter som alternativer til Bredtvet. Det kom inn 50 tomteforslag fra kommuner og private.

Tidligere så Statsbygg på en delt løsning mellom Grønland i Oslo og Ullersmo på Romerike. Det forslaget er lagt dødt.

Oslo fengsel har ligget på Grønland siden 1851. Den eldste avdelingen ble nedlagt i 2017. Fengselet har 243 plasser.