Gang- og sykkelvei fra Nordby til Flateby.

Ytre Rælingen Vel er glade for at komite for samferdsel i Viken har et så kraftig innspill til Fylkesrådet, at de nevner f.eks. Strekningen Ulleråsen-Narvestad-Flateby i Rælingen som et eksempel.

Ytre Rælingen Vel har i mange år kjempet for dette, lenge før siste kommunevalg og har senest i høst sendt innspill direkte til samferdselsråd Olav Skinnes i Sp. Tilbakemeldingene da var ikke positive.

Ifølge møteprotokollen i komité for samferdsel 26. 01. 2022 ønsker Venstre en omprioritering av midlene til samferdselsinvesteringer, slik at en større del av potten går til å bygge gang- og sykkelveier. Derved åpner det seg en mulighet for Ytre Rælingen.

Et samarbeid med god lokal oppfølging og kommunepolitikere som jobber for samme sak vil gjøre resultater, men vi må ikke glemme at kommunen ikke har regulert omtalte strekning, selv om det står som første prioritet. Fylkesrådet og Statens vegvesen kan da avslå fordi det nå ikke ligger til rette for dette. Vi må også ha grunneierne med på dette.

Ytre Rælingen Vel er glade for at Solveig Schytz fra Venstre i komité for samferdsel ønsker omprioritering til sykkel- og gangvei, hun ser da sammenhengende gang- og sykkelveinett som et viktig mål. Det får hun her, og jeg håper hun lykkes fullt ut med et godt valg, og at kommunen står på, slik at dette er gjennomført før neste kommunevalg.

Terje Mavåg, Ytre Rælingen Vel