Per 27. desember var fem beboere på en avdeling ved Gjerdrum bo- og behandlingssenter smittet av covid-19. Også fem ansatte er smittet.

Nå har nye utfordringer rammet den kommunale institusjonen, som har 35 sengeplasser og for tiden to ledige plasser. Den ligger svært nær rasområdet på Ask i Gjerdrum, og det ble tidlig klart at alle de 33 nåværende beboerne måtte evakueres.

– Ikke det man ønsker

– Det er ikke disse menneskene man ønsker å flytte på, men det var nødvendig siden institusjonens beliggenhet nær rasområdet ikke ble vurdert som sikkert, sier ordfører Anders Østensen.

Beboerne er evakuert til to forskjellige steder; KAD ved Aker sykehus og Scandic Gardermoen med tilsyn. Det bli vurdert om de senere skal flyttes til ledige sykehjemsplasser i andre kommuner.

– Hvordan er det å håndtere en slik situasjon når institusjonen også har beboere med korona?

– Det er selvsagt en vanskelig situasjon, men helsepersonell vet hvordan det skal håndteres, de klarer å vareta alle beboerne.

Barnehage utsatt

– Hvordan tar beboerne evakueringen?

– Jeg har ikke førstehåndskunnskap om dette, men man kan tenke seg at alle ikke har like stor evne til ta det inn over seg. Men jeg gjentar at de blir godt ivaretatt.

Gjerdrum barnehage ligger også nær rasområdet.

– Det er ingen der nå i romjula, og det blir ingen drift der med det første, fastslår Anders Østensen.