Rapporten er den største så langt fra Det internasjonale naturpanelet (IPBES).

– Jeg vil si at dette er den mest omfattende gjennomgangen av tilstanden til naturen og menneskehetens plass i den, framholder panelets leder Robert Watson overfor BBC.

FN-panelet ble opprettet i 2012 med inspirasjon fra FNs klimapanel. Oppgaven er å undersøke tap av artsmangfold og andre miljøproblemer som ikke omfattes av arbeidet til klimapanelet.

Rundt 150 forskere og eksperter har utarbeidet den nye rapporten, som sammenfatter forskning og kunnskap om ulike miljøproblemer.

Rapportens sammendrag – «summary for policymakers» – skal denne uken gjennomgås i Paris av forskere og representanter fra myndighetene i en lang rekke land. Møtet i den franske hovedstaden begynte mandag.

– Endringer i samfunnet og miljøet er mye tettere knyttet til hverandre enn vi tidligere har gitt uttrykk for, sier professor Unai Pascual, en av rapportens hovedforfattere, til BBC.

Han mener skadene på verdens natur utgjør en økologisk krise som også har utviklet seg til en samfunnsmessig krise.