Det er forsinkelser på Gardermobanen grunnet en signalfeil i Romeriksporten mellom Oslo S og Lillestrøm.

– Vi jobber med å rette feilen, men vet ikke hvor lang tid det vil ta, skriver Bane Nor i en trafikkmelding.

R14, FLY1, RE10, R13, R12, FLY1, F6 og RE11 berøres av forsinkelsene.