Klokka 15.21 melder Bane Nor at det er forsinkelser på Gardermobanen på grunn av sikkerhetshensyn. Det opplyses videre om at Bane Nor nå «avklarer situasjonen».

Disse toglinjene er berørte:

SJ Norge Regiontog Oslo S - Trondheim S

FLY1

FLY2

L12

R10

R11