Finans Norge og Norsk Naturskadepool leser i disse dager Gjerdrum-utvalgets rapport om årsaken til kvikkleireskredet svært grundig.-

– Det er viktig å lære av konklusjonen og det er positivt at også ansvarsforholdene vil bli undersøkt av myndighetene fremover. Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

Utvalget konkluderer med at årsakene til skredet var erosjon i en bekk som gjorde at stabiliteten i en bratt skråning ble så redusert at den ikke tålte den våte høsten 2020.

Rapporten er klar

Det regjeringsoppnevnte Gjerdrumutvalget har siden februar i år jobbet med å undersøke årsakene til kvikkleireskredet. Kvikkleireskredet på Gjerdrum er det mest alvorlige kvikkleireskredet som har skjedd i Norge i moderne tid. Skredet førte til evakuering av mer enn 1600 mennesker og enorme materielle ødeleggelser.

Utvalget mener at kunnskapen om erosjon og fare for skred burde ført til erosjonssikringstiltak i nedre del av Tistilbekken der skredet startet, noe som ville redusert risikoen for et kvikkleireskred betraktelig. Utvalget har ikke tatt stilling til hvem som eventuelt hadde ansvaret for å iverksette slike tiltak.

Forsikringsselskapene legger vekt på å hjelpe de skadelidte så godt som mulig. De som bor i sonen som fortsatt er evakuert har fått tilbud om erstatning fra forsikringsselskapene, slik at de kan finne seg ny bolig.

River mange boliger

Et omfattende rivingsarbeid er i gang i området nå i høst, dette gjelder blant annet en rekke boliger.

– Forsikringsselskapene har i de ni månedene som har gått etter skredet hatt tett kontakt med kundene sine, og dette arbeidet kommer til å pågå i lang tid fremover. Vi er opptatt av de pårørende som har mistet sine kjære, og de som mistet hus og hjem i leirskredet, sier Neverdal i Finans Norge.

Hennes kollega i Finans Norge, direktør Geir Trulserud, opplyser til Romerikes Blad at det foreløpige kostnadsestimatet på forsikringsutbetalingene etter skredet er på 800 millioner kroner.

– Dette er et komplisert område hvor det fortløpende kan påløpe kostnader, men foreløpig står estimatet fast, sier han.

– Ganske komplisert

– Vil forsikringsselskapene lete med lys og lykte etter å finne noen som kan bli stilt til økonomisk ansvar for kvikkleireskredet?

– Ikke nødvendigvis. I alle sammenhenger vil man se etter om det er noen å laste for en feil, men det er ikke slik at det er en heksejakt. Å stille noen til ansvar for en naturskade er ganske komplisert. Det er ofte uklare ansvarsforhold. For å billedgjøre: Det er mye enklere med et innbrudd. Men det er klart at vi gjør selvstendige vurderinger av ansvarsforholdet i denne saken, sier direktøren i Finans Norge – paraplyorganisasjonen for forsikringsbransjen.

– Gjør bransjen noe annet konkret enn å lese rapporten grundig?

– Vi tar ingen spesielle grep. Det blir en diskusjon i et fora om betydningen av rapporten. Rent teknisk og juridisk er det et selskap, ikke paraplyorganisasjonen Finans Norge, som må rette regresskrav mot den eller de som man mener bærer ansvaret. Jeg har ikke hørt at noen av selskapene har vurdert dette, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

– Hva er status for forsikringsoppgjøret?

– Alle beboerne i Nystulia 1 og 2 har fått tilbud om erstatning. Det er dialog om oppgjørene knyttet til kommunale boliger og sanitetsforeningens boliger.