Det gamle renseanlegget sto og forfalt. Så snakket kommunen og selskapet sammen

I løpet av november skal gravingen i Jessheim sentrum være ferdig og leveringen av fjernvarmen fra det gamle renseanlegget på Gjestad kan starte tidlig neste år.