Styret i Norges Fotballforbund har nylig bestemt seg for å gå videre med planene på Olaløkka ved Jessheim.

Tanken er å bygge et anlegg som landslagene skal bruke til trening og eventuelt også kamper i aldersbestemte årsklasser.

«Alle nasjoners drøm»

Landslagssjef Ståle Solbakken mener at alle nasjoner, små som store, har en drøm om å sikre gode forhold som gjør at idretten kan utøves best mulig.

– Noen nasjoner har lykkes godt, mens andre jobber med det. Et anlegg på Olaløkka kan få positiv betydning for landslagene.

– Har du brukt et anlegg som virket spesielt tiltalende?

– Nei, jeg har bare vært i denne jobben i ett år, og i store deler av tiden har det vært spesielle forhold på grunn av koronaen.

Foretrekker naturgress

Solbakken besøkte Olaløkka i oktober sammen med andre landslagstrenere og ledere.

– Hvordan ser du på behovet for en hall?

– En hall vil hjelpe i mange henseende, men ikke på det vi er ute etter. På vegne av A-landslaget er jeg mest opptatt av gode gressbaner og gode fasiliteter rundt.

– Du foretrekker naturgress?

– Ja, fotball skal spilles på naturgress. Nesten all internasjonal fotball foregår på gress – og sånn kommer det til å bli i fortsettelsen.

Ros til LSK

I Ståle Solbakkens tid som landslagssjef har laget kun benyttet Åråsen og kamparenaen i hovedstaden til sine treninger her hjemme.

– Åråsen med sin dyktige banemester Terje Hveding har fungert veldig bra, og vi er svært godt fornøyd med det vi er tilbudt der. I tillegg har vi benyttet Ullevaal en del.

– Bør det legges til rette for overnatting på Olaløkka?

– Det kommer helt an på hvilke fasiliteter som en tenker seg der. Uansett ligger alt dette noe fram i tid, dette blir ikke ferdig i morgen, avslutter han på telefon fra Danmark.

«Mer enn 200 millioner»

«Home of football» er valgt som arbeidstittel for prosjektet, som omfatter inntil to kunstgressbaner og to gressbaner med undervarme og flomlys.

– Det kan også være aktuelt å bygge en hall. Vi vil nå gå i gang med å utarbeide et forprosjekt som vil gi oss en rekke avklaringer, opplyser Alf Hansen, som er NFFs direktør for utvikling og aktivitet.

NFFs ansvarlige kan ikke tallfeste hvor mange dager forbundet vil benytte et slikt anlegg, ei heller hva det vil koste.

– Men det er klart vi snakker om store penger, i hvert fall mer enn 200 millioner kroner, sier han.

– Målet er å få forprosjektet til godkjennelse på fotballtinget neste år.

Ferdig i 2024?

Sand Idrettslag har engasjert Hans Petter Stensjøen til å følge prosjektet og den videre prosessen på vegne av laget.

– Idrettslaget har omkring 300 medlemmer, og samarbeidet med NFF og sambruken er svært spennende for oss.

Stensjøen opplyser at Sand IL disponerer 110 dekar på Olaløkka.

– Det kan være behov for å gå til erverv av et tilleggsareal fra grunneier Trond Semming Haug.

– I beste fall kan et nytt anlegg stå ferdig i 2024, tror Stensjøen.

I kommunedelplanen

Det var i 2018 at ideen om å bygge et treningsanlegg for landslagene ble lansert.

Flere mulige steder ble nevnt, og til slutt sto kampen mellom Funnefoss stadion i Nes og Olaløkka utenfor Jessheim.

Olaløkka ble foretrukket, blant annet på grunn av nærheten til Oslo Lufthavn Gardermoen.

I kommunedelplanen for Ullensaker kommune står det blant annet at det tillates kun idrettsrelatert næring, inkludert fysikalske tilbud.

«Utviklingen av næringsområdet er bare aktuelt dersom NFFs planer for idrettsarealet gjennomføres», heter det videre.

– Vi har god dialog med kommunen og idrettsrådet, som har vært med fra første stund.

Fakta

  • Norges Fotballforbund og Sand Idrettslag skrev intensjonsavtale for samarbeid 30. august 2018.
  • De første planene omfatter bygging av to gressbaner og to kunstgressbaner på Olaløkka.
  • Det kan også være aktuelt å bygge hall, eventuelt i samarbeid med Sand IL, Ullensaker kommune og næringslivet.
  • Anlegget skal brukes til samlinger for NFFs landslag og av Sand IL.
  • Et forprosjekt kommer til behandling for godkjenning på NFFs forbundsting i 2023.