Formannskapet vedtok onsdag enstemmig rådmannens innstilling om å inngå samarbeid med Eidsvoll kommune om legevakt og døgntilbud for kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) lokalisert til Vilberg helsetun.

Nåværende avtale med vertskommunen Ullensaker blir sagt opp.

Hurdal, Ullensaker, Gjerdrum og Nannestad har siden 2017 hatt et interkommunalt samarbeid for legevakt og KØH lokalisert til LHL-sykehuset ved Jessheim. Eidsvoll og Nes har hele tiden hatt egen lokal legevakt.

Sparer 500.000

Hurdal kommune er involvert i flere interkommunale selskaper og har gjennomgått disse for å se om man drifter sine oppgaver på en mest mulig kostnadseffektiv måte.

– Tjenestetilbudet som gis i Ullensaker og i Eidsvoll er sammenlignbart og vil være likegode tilbud for innbyggerne i Hurdal. Hurdal kommune vil ved å inngå en avtale med Eidsvoll få en årlig besparelse på om lag 500.000 kroner, skriver rådmann Kjetil Kokkim i saksframlegget.

I tillegg peker han på at et samarbeid med Eidsvoll kommune vil åpne opp for andre samarbeidsarenaer som for eksempel kommuneoverlege, rus og psykisk helse.

– Fordel for begge

I Eidsvoll har hovedutvalget sagt ja til samarbeidet og avtalen, og det samme gjør trolig formannskapet tirsdag. Saken skal til kommunestyret i begge kommunene.

Eidsvoll-rådmann Knut Haugestad mener at et samarbeid mellom de to kommunene om legevakt/KØH bør være en fordel for begge parter.

– Hurdal kommune vil kunne komme ut med en tilfredsstillende løsning til lavere årlige utgifter enn i dag, og tilgjengeligheten til legevakt/KØH vil være noe bedre. Eidsvoll kommune vil på sin side oppnå noe større sikkerhet for å kunne bemanne legevakta med kvalifiserte sykepleiere og leger til enhver tid, da man har begge kommunene å trekke på, i tillegg til at en del av utgiftene dekkes av Hurdal kommune, skriver Haugestad i sitt saksframlegg.