Foreslår å legge ned Haneborg skole

I kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 foreslås nedleggelse av Haneborg skole på Lierfoss.