Foreslår å bygge opp mot 13 etasjer, men møter motbør: – Det er for høyt

Eierne av helsebygg- og bussterminaltomtene og kommunen ønsker ulike ting for området.