Foreldre reagerer sterkt etter rektor-exit: – Det har svekket vår tillit til hvordan kommunen behandler sine ansatte

Foreldreutvalget er bekymret for framtiden til skolen etter at rektoren sa opp. Hun fikk ett år i jobben. Kommunen innrømmer at prosessen har vært uheldig.