– Mange forbrukere vil måtte spare inn på andre områder for å betale de økte strømkostnadene, mens andre vil slite med å dekke de økte utgiftene, sier direktør Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

For til tross for at regjeringen styrker strømstøtteordningen til 90 prosent over 70 øre kilowatten fra 1. september, vil trolig mange nordmenn slite med å betale regningene.

– Det kan føre til en økt andel energifattige som ikke vil klare å betjene strømregningen, og som vil vegre seg for å bruke tilstrekkelig med strøm til blant annet oppvarming av bolig, sier Blyverket.

Forbrukerrådet tror strømregningen vil dobles i vinter, og det rammer de som har aller minst aller verst. Derfor synes de ikke dagens støtteordninger er gode nok.

– Vi frykter for tilliten til det norske energimarkedet om forbrukerne over tid må betale så mye for strømmen, sier Blyverket.

– Vi tror ikke en kompensasjonsordning som den vi har i dag vil være tilstrekkelig over tid, dersom strømprisene øker fremover. Uansett bør en slik strømstøtteordning kombineres med treffsikre tiltak for dem som sliter mest, sier hun.

(©NTB)