I fjor kom det inn over 32.000 klager til forbrukerorganisasjonene, en økning på 8,6 prosent fra året før.

Forbrukerorganisasjonene består av Forbrukerrådet, Forbrukerombudet, Forbrukertvistutvalget, Markedsrådet, Forbruker Europa og 14 klagenemnder.

Totalt kom det inn 32.396 klager til de ulike forbrukerorganisasjonene i 2016, og det er flest klager på bil, bank og forsikring.

Bruktbil

– Det er tydelig at parkering skaper hodebry for folk, her kommer det inn mengdevis med klager til Parkeringsklagenemnda. Bruktbilkjøp er også noe folk ofte får problemer med, forteller forbrukerdirektør Randi Flesland.

Innen bank- og forsikringstjenester er det hovedsakelig skadeforsikring og banktjenester som er til besvær, men også syke- og ulykkesforsikring og eierskifteforsikring klages det på.

Håndverktjenester

Det siste av de tre punktene handler om boligtilknyttede kostnader. Her er både takstmenn og eiendomsmeglere representert, men den dominerende klageposten er håndverkertjenester.

– Vi ser at norske forbrukere ofte støter på problemer når det gjelder håndverkertjenester, men vi ser også at byggevarer, møbler og innredning er en relativt stor klagepost.

Flyreiser, kommunikasjonstjenester og IKT er også problematiske områder for norske forbrukere. Klagene på flyreiser har steget med 44 prosent fra 2015 til 2016.