Høyre bør etter at regjeringsskiftet kommer i oktober føre en konstruktiv opposisjonspolitikk i Stortinget og kommune- og fylkesting, der sakenes innhold bør være viktigere enn kortsiktige markeringer. Hva betyr dette i praktisk politisk hverdag?

Høyres historie har vist at partiet er et seriøst parti. Høyre må derfor føre en anstendig politikk som viser sammenheng mellom liv og lære. Noen tendenser fra det tyske valget, viser at SPD og CDU/CSU er jevnstore og konservative går tilbake i hele Europa og USA. Erkjennelsen må være at det går ikke bra med Høyres verdier og de liberale verdier er under press internasjonalt. Populistiske strømninger er på fremmarsj.

I lokalvalget må Høyre ha som mål å vinne tilbake stemmer og posisjoner tapt i 2017, da Høyre står ribbet tilbake, spesielt på Romerike. De borgerlige partiene må bli flinkere til å søke makt lokalt.

Uttrykket å bære sprikende staur har vært brukt som et bilde på hvor vanskelig det er å holde noe sammen når det spriker i forskjellige retninger, etter uttalelsene til Per Borten når han overlot statsministerkontoret til Trygve Bratteli 17. mars 1971. Dette må være grunnlaget for å bygge videre det borgerlige samarbeidet, både lokalt og sentralt. Liberale verdier må igjen komme på moten.

Høyre er Høyre. Partiet må være gjenkjennelig. Samtidig må partiet gi for å få noe.

Partiet må ikke være et revisjonsparti, vi trenger derfor mer folkevalgt styring innen Grunnlovens skranker. Prinsipper og langsiktig samarbeid på borgerlig side må videreføres.

Når det gjelder forsvaret kan Forsvarsforeningens vedtak om å legge ned forsvarskomiteen har som formål å styrke det parlamentariske arbeidet rundt forsvaret debatteres. Stortinget bør vurdere forslaget fra Forsvarsforeningens landsmøte i september 2021;

«På dette grunnlaget vil Norges Forsvarsforening arbeide for at det opprettes en forsvars- og beredskapskomite».

Forsvaret er styrket med Høyre i regjering og vi har nådd 2 %. Norge har blitt tryggere. Å sette forsvaret opp mot bistand er ikke nødvendigvis en relevant problemstilling og det står lite om dette i Høyres program, Kina som trussel må sees på med mer alvor. Det er liten respekt for menneskerettigheter i Kina, Russland og blant deres venner og dette kan ikke forbigås i stillhet.

Her hjemme er viktige saker:

· Miljø og klima som den største trusselen verden står overfor.

· Sosial og velferd, flere i arbeid fremfor trygd

· Ettervirkninger av koronakrisen, hvordan arbeide med dette?

· EU og NATO. FN-samarbeidet. Hva bruker vi medlemskapet i Sikkerhetsrådet til utover det som står i Høyres stortingsvalgsprogram?

· Blir det 8 år med AP og SP nå, med støtte fra de mest SV, Miljøpartiet og Rødt? Hva vil de gjøre med næringslivet i landet og det fremtidige samarbeidet på borgerlig side.

· Kriminalitet. Vi må ikke være for tøffe! Ungdom må få rehabilitering ikke straff der dette er mulig. Dette kan vi samarbeide om.

Norge står ovenfor mange utfordringer etter valget, men samtidig mange muligheter. Det er opp til de folkevalgte å gripe sjansen.

Tommy Bech, medlem av Nittedal Høyre, Nittedal