I RB den 28. desember er det en helside om utvikling i sentrumsområdet i Lørenskog. Her presenterer Solheim Utvikling AS sine planer for områdene rundt Solheimsenteret og Metro senter. Lørenskog Frp hadde styremøte 3. januar Vi måtte selvsagt diskutere denne artikkelen. Kort sagt konklusjonen var «i hvert fall dobbelt så høyt og dobbelt så tett» som noe vi kan være med på. Og det tror jeg alle partier i Lørenskog etter hvert vil si.

For høyt og for tett. Så vi vil allerede nå signalisere for alle innbyggere i Lørenskog at dette prosjektet er altfor stort. Selvfølgelig vil det komme en modernisering av sentrum. Men den må i en helt annen grad tilpasse seg det eksisterende. Tenk på solforholdene til de som allerede bor på taket av Metro. Vi skjønner at utbyggere selvfølgelig prøver å tjene mest mulig, men her er grensen langt overskredet.

For de som husker det, var det en stor diskusjon i kommunestyret når Astridsvei skulle bygges. Posisjonen godtok ni etasjer, mens opposisjonen kun ville tillate sju etasjer. Tror nok utbyggere må legge seg dette på minnet når de tegner nye prosjekter.

Det kan også være verdt å nevne at kommuneplanens arealdel skal revideres og vedtas på kommunestyremøte i mars. Alle signaler her er jo at det skal være mer uteoppholdsarealer på bakkeplan. Så vi skal nok være med å utvikle sentrum, men da til det beste for Lørenskog og innbyggerne.

Bjørnar Johannessen, gruppeleder Frp, Lørenskog