Har med interesse lest artikkelen i Romerikes Blad 26. november om kjøreforholdene i Teatergaten og Kierulfs gate. Siden vi ofte kommer fra Leirsund når vi skal hjem, har vi etter hvert funnet ut at det er en god løsning å kjøre via Sørumsgata, og derfra inn Kierulfs gate. Denne muligheten er nå sperret for oss ved at Kierulfs gate er blitt enveiskjørt på dette stedet. Nå må vi, om vi skal fortsette å kjøre via Sørumsgata, kjøre til lyskrysset og ut i Solheimsgata og derfra inn Teatergaten - det vil si bidra til den allerede store trafikken i Solheimsgata.

Jeg ser at kommunens argument for ordningen er å stoppe snikkjøring via Kierulfs gate/Teatergaten for å slippe unna lyskrysset. For å unngå denne snikkjøringen, hadde det vært nok å innføre enveiskjøring i Teatergaten. Enveiskjøringen i Kierulfs gate kunne erstattes med skilting om at det kun er tillatt med innkjøring til eiendommene (inkludert parkeringshuset).

Forøvrig ser jeg frem til at forholdene for fotgjengere i Teatergaten inn til Dovrekvartalet skal bedres. I dag tvinges fotgjengere ut i kjørebanen når de har passert Kriminalomsorgen på den ene siden eller BilExtra på den andre siden.