Statistisk sentralbyrå har publisert folketallene per 1. april 2019.

+ 15 i snitt per dag

De viser at Romerike fikk en netto vekst på 1.351 personer i løpet av januar, februar og mars måned.

Det vil si i gjennomsnitt 15 flere borgere per dag i 90 dager.

I de 14 kommunene bor det nå til sammen 305.397 innbyggere.

Lørenskog hadde størst vekst med 359, Skedsmo pluss 298 og Ullensaker pluss 276.

 

Nannestad med nærmere 14.000 sjeler kan igjen notere en betydelig vekst, med solide 166.

Fet, Enebakk og Hurdal har tilbakegang, henholdsvis 51, 9 og 1.

Rømskog, som fra 1. januar 2020 blir en del av Aurskog-Høland kommune, hadde 673 innbyggere per 1. april.

Det var minus to siden nyttår. Grensebygda i Østfold hadde tre fødsler, tre dødsfall og to flere utflyttere enn innflyttere.

753 fødte

 

Vi registerer at det ble født 753 barn. Flest var "som vanlig" hjemmehørende i Skedsmo, med 122.

Ser vi på antall føde og døde, var det fødselsoverskudd i alle kommuner bortsett fra Fet (minus 4).

Lørenskog fikk 107 nye verdensborgere, Ullensaker 104.

Fødselsoverskuddet var størst i Lørenskog med 37, Ullensaker 32 og Skedsmo 25.

Trioen Fet, Hurdal og Enebakk har også flere utflyttere enn innflyttere.

I Fet var det 47 flere utflyttere enn innflyttere. Hurdal har minus 12 og Enebakk minus 2.

Størst netto innflytting hadde Lørenskog med 322, Skedsmo 273, Ullensaker 244 og Nannestad 153.

Norge +6.550

 

Norges samlede folketall var 5.334.762 ved inngangen til 2. kvartal, som er pluss 6.550 fra nyttår.

Folketallet i Akershus var 626.008, en økning på 1.953 i 1. kvartal.

Fakta

Romerikes folketall per 1. april 2019:

Skedsmo 55.950 (+298)

Lørenskog 40.465 (+359)

Ullensaker 38.510 (+276)

Eidsvoll 24.957 (+38)

Nittedal 24.114 (+25)

Nes 22.024 (+139)

Rælingen 18.223 (+62)

Sørum 18.287 (+24)

Aurskog-Høland 16.518 (+18)

Nannestad 13.848 (+166)

Fet 11.791 (- 51)

Enebakk 11.025 (- 1)

Gjerdrum 6.830 (+7)

Hurdal 2.855 (- 9)