I Norges grunnlov er det stadfestet at vi har folkestyre der vi velger representanter som skal ivareta våre interesser. De er kort og godt folkevalgte.

Så skjer det at vi opplever at våre interesser ikke blir ivaretatt.Valgløftene om melk og honning som ble servert fra valgboder og debatter i media er tatt av vinden.

Som forklaring får vi servert en masse politisk tungetale man nærmest må være pastor i Pinsebevegelsen for å tolke..

Dessverre er det ikke hjemmel i straffeloven å kreve at et valg annuleres pga av løgnaktighet og manipulasjon fra politikere som sloss med nebb og klør for et sete i Stortinget og fire år med en årlig godtgjørelse på over kr. 960 000, gratis bolig pluss en rekke andre tillegg.

Dagens minstepensjonister i Norge får utbetalt et beløp som ligger langt under EUs fattigdomsgrense.

Når dette tema kommer på banen, er alle partiene enige om at noe må gjøres. Men det blir aldri gjort noe. Det virker som om pensjonister kun er en utgiftspost og ikke en ressurs..

Da jeg fikk stemmerett valgte jeg Arbeiderpartiet. Det var naturlig for meg. Jeg vokste i en familie med arbeidfolk og i et bomiljø av likesinnete. Sveisere, rengjøringsassistenter, rørleggere

Gjennom alle år i jobb betalte jeg medlemskontigent i Fagforbundet.

I dag har jeg mistet troen. Min politikerforakt har nådd 5 på Richters skala. Jeg kommer aldri til å avgi min stemme til Støre & co. Jeg tror Martin Tranmæl ville vendt seg i graven om han kunne sett hva partiet er blitt til i dag.