Norske kjøretøy tilbakela i alt 45,6 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det er en nedgang på 0,9 prosent fra året før. Fallet skyldes i all hovedsak skyldes mindre kjøring med personbiler.

Personbilene sto for 78 prosent av all kjøring i 2019, omtrent det samme som året før.

Kjørelengdene for norske elbiler økte med 39 prosent fra 2018 til 2019, og utgjorde noe over 9 prosent av den samlede kjøringen med personbiler.

Kjøring med diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 4,8 og 8,6 prosent.

(©NTB)