– Folk er gjerne redde for å si fra til naboen, og da kan de ringe oss

For politiet er pinsen gjerne synonymt med én ting. Støyklager.