Siden 2005 har havnivået steget 2,5 ganger så raskt som på 1900-tallet, først og fremst fordi is smelter, ifølge FNs hav- og israpport.

Issmeltingen vil ytterligere firedobles innen 2100 hvis CO2-utslippene fortsetter som i dag, advarer FNs klimapanel.

Hvis verden klarer å begrense den globale oppvarmingen til høyst 2 grader over førindustrielt nivå, vil det kunne stabilisere økningen, slik at havet om 200 år har steget maksimalt med én meter over dagens havnivå, ifølge spesialrapporten om havet og de isdekte delene av kloden, som ble publisert onsdag.

(©NTB)