Nylig opplever vi at myndighetene nok en gang tilrettelegger en ultra byråkratisk kanossagang for de som skal ha erstatning fra FN etter sin tjeneste. Nå har mange fått nok og gitt opp kampen mot sin tidligere arbeidsgiver; Forsvaret. Det må vi aldri akseptere!

Etter påtrykk fra engasjerte veteraner ble det i 2019 oppdaget at Forsvaret hadde tilbakeholdt informasjon om en egen erstatning til FN veteraner med skader fra sin tjeneste samt erstatning til etterlatte. FD «innrømmet» senere at de var klar over ordningen og henviste til en misforståelse vedrørende tjenestetidspunkt for de berørte. I desember 2020 sa Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at «Forsvarsdepartementet skal bistå alle veteraner som har tjenestegjort i en FN-ledet misjon og som ønsker å fremme krav om erstatning for FN.» Etter dette informerte FD om saksgangen og tok i mot søknader. Så langt, så bra.

Innmeldte skader

Allerede siden «innrømmelsen» så har FD mottatt hundrevis av saker hvor kun et fåtall er videresendt til FN. Til å begynne med ba FD om fullmakter til å gå igjennom innmeldte skader, med påfølgende epikriser fra tidligere, for å finne grunnlag for erstatninger. Disse er allerede i hendene på saksbehandlerne i FD. Nå ber de om videre informasjon og nyere oppdaterte epikriser for i det hele tatt å kunne sende sakene videre. I tillegg ber FD om at fastlegene skal, på engelsk, skrive en komplett medisinsk rapport om tilstanden før, under og etter FN-tjenesten. En enorm jobb. Rapporten skal kun være 3 måneder gammel og ifølge flere leger sies det at dette ikke lar seg gjøre på grunn av tidsaspektet fra tiden før tjenesten til dagens dato. Resultatet vil bli at veteraner bli påført ytterligere store kostnader og merarbeid. Merarbeid som allerede er gjennomført av FD. Vi mener at det er svært urimelig å pålegge nye krav til de samme veteranene som har kjempet en kamp mot byråkratiet i mange tiår for å få sin nasjonale kompensasjon for sine skader. Nå må de starte på nytt og flere kvier seg for i det hele tatt å søke om denne FN erstatningen som de har krav på.

Vi har tidligere understreket at mange veteraner som har kjempet kampen for sine rettigheter over mange år med positive og negative meldinger i prosessens gang føler seg nå sviktet av staten igjen. Nå ser vi det igjen hvor saksbehandling viser en sendrektighet som ofte oppleves for veteranene som usikker, urettferdig og minner ofte om et lotterispill. Våre helter har fått nok og vi mener at nå er tiden inne for å finne den riktige politiske løsningen på de utallige sakene som verserer.

« Det er ikke holdbart at så mange veteraner ikke får den hjelpen de fortjener. Dette er menn og kvinner som har ofret mye for landet vårt,» sier Emilie Enger Mehl videre. Hun sitter i utenriks- og forsvarskomiteen for Senterpartiet.

Fiendtlig byråkrati

Tidligere virker det som intensjonen i de nasjonale sakene var å smuldre opp ansvaret ved å fordele det til flere underliggende etater og drenere sakene i en evig tidsmaskin for å unngå avgjørelse. Dette er en kjent metode for ikke å ta ansvar. Om FD skal fortsette sitt fiendtlige løp mot veteranene kan vi igjen fastslå at Forsvaret med FD i spissen ikke bør styre disse prosessene subjektivt. Derimot ser vi, med erfaringer fra flere land som har latt sine FD administrere veteransaker, at byråkratiet har blitt tyngre for den enkelte veteran og til tider fiendtlig.

Veteranadministrasjon

Etter mange år som frivillig i det nasjonale og internasjonale veteranarbeidet kan vi konstatere at de land som har lyktes best er de som har etablert en egen Veteranadministrasjon som ligger rett under Statsministerens kontor. De har lyktes med å skape sin egen integritet både med hensyn til ivaretagelse av veteranenes rettigheter, anonymitet og behandlingsregimer uten påvirkning fra sin tidligere arbeidsgiver, nemlig FD og Forsvaret. En slik Veteranadministrasjon i Norge må bestå av både militært og sivilt personell med veterankompetanse, samt politikere og representanter for veteranene og pårørende. Den må ha kraft og myndighet og skal arbeide interdepartementalt og koordinere løsninger på alle disse utfordringene som veteranene, pårørende og alle de frivillige organisasjonene står ovenfor.

Oppfordring til alle politiske partier

Når Norge fortsetter å bruke titalls milliarder på utenlands operasjoner må vi kalkulere for de kostnadene som tap av liv og til oppfølging av de som må bære på store sår på kropp og sjel i resten av sin levetid. Kanskje vi kan til og med binde opp penger for erstatning og oppfølgning som en del av oppdragenes kostnader som for eksempel støtte til de som har krav på erstatning fra FN. Vi kan ikke fortsette disse tilsynelatende fiendtlighet gjennom byråkratiske subjektive prosesser.

Nei, vi FN-veteraner har nå fått nok, så la oss etablere en egen Veteranadministrasjon, med en egen kompetent stab for å koordinere oppfølgningen. Det ville spare samfunnet, veteranene og pårørende for mye, både økonomisk og sosialt.

Denne løsningen ville også naturlig forsterke Forsvarets gjøremål og sørge for at veteranene og pårørende får den behandlingen de fortjener uten å gi opp.