I formannskapets innstilling til budsjett og handlingsplan het det at 7.-klassinger ved Neskollen skole flyttes til Vormsund ungdomsskole sju kilometer unna når denne står ferdig høsten 2021 – dersom ikke plassproblemene ved Neskollen løses uten investeringer.

Kjøper paviljonger

Politikerne har høstet en del kritikk for dette, og i kommunestyret tirsdag kunne Erlend Helle (Ap) fortelle at posisjonen (Ap/SV) har gått bort fra dette forslaget.

– Vi har tatt ut flytting av elever til Vormsund og foreslår i stedet paviljonger ved Neskollen skole. Vi har lagt inn åtte millioner til dette allerede fra neste høst hvis behovet er der. Vi har også tatt inn paviljong ved Fenstad skole, sa Helle.

Rådmannen hadde i sitt forslag til økonomiplan avsatt totalt 74 millioner kroner til utbygging av Neskollen skole i 2021 og 2022, men «budsjettkameratene» er opptatt av å redusere investeringene.

– Vi mener det er viktig å vektlegge en bedre bunnlinje enn rådmannen hadde lagt opp til, sa Tom Roterud (Sp).

– Bruk pengene på Neskollen

Kjell Jevne (H) er glad for nye økonomiske takter fra posisjonens side, men var likevel ikke fornøyd med alt.

– Ny Opaker skole bør flyttes hekt ut av perioden, og pengene brukes på Neskollen. Jeg stusser også over at Erlend Helle brukte uttrykket «ved behov». Neskollen skole har nå over 600 elever og har fem klasserom for lite.

Helle presiserte hva han mente:

– Det er mer usikkerhet rundt om det er mulig med paviljonger allerede fra neste høst. Hvis det er det, så åpner vi for det, sa han.

Partiene stemte tradisjonen tro for sine alternative forslag. Til slutt ble posisjonens forslag vedtatt, også med støtte fra KrF.

Før selve budsjettbehandlingen vedtok kommunestyret også enstemmig å sette av 14 millioner til bygging av idrettshall på Auli i 2021.