Flytter 60 arbeidsplasser fra Oslo til Romerike

Etter lang tids leting fant Oslo-firmaet det de trengte på Romerike.