Siden lovlydige borgere holder seg unna dette markedet, er det folk som ikke følger lovene, som selger og bruker rusmidlene.

Folkehelseinstituttet har funnet at en av 20 nordmenn mellom 16 og 30 år oppga å ha brukt kokain det siste året. Cirka en av 8 nordmenn mellom 16 og 30 år har brukt cannabis det siste året.

Farligere

Når stortingspartiene forbyr salg av utvalgte rusmidler, vanskeliggjøres kontroll av kvaliteten på produktene. Dette gjør disse rusmidlene farligere. Man vet ikke hvor sterkt rusmiddelet er, og om rusmiddelet er blandet ut med andre og farligere stoffer.

Ulovlig omsetning og bruk av rusmidler som injiseres, kan gi økt forekomst av smittsomme sykdommer som følge av bruk av urene sprøyter. Selv om myndighetene har innført tiltak for å dele ut sprøyter til narkomane, er det en høy terskel for å hente rent brukerutstyr av rusomsorgen, når man i andres øyne kan anses å være en kriminell rusmisbruker.

Straff forebygger ikke

Rusreformutvalget (NOU 2019: 26) viser til forskning som sier at straff ikke forebygger rusbruk, men heller fører med seg sosial utstøting, dårligere økonomi, rulleblad, straffesanksjoner som vanskeliggjør deltakelse i samfunnet og en høyere sjanse for en kriminell løpebane.

Alkoholforbudet i USA fra 1920 til 1933, ga opphav til kriminelle bander som solgte alkohol ulovlig, akkurat slik vi ser med narkotikakartellene i dag. En bandeleder var Al Capone. Det ble også registrert helseskader med bakgrunn i ulovlige alkoholholdige drikkevarer med helsefarlig innhold av bl.a. metanol. Her i Norge hadde vi et brennevinsforbud fra 1916 til 1927.

Tobakksforbud

Det lovlige rusmiddelet tobakk foreslås stadig å forbys. Dagens regjering vurderer å forby tobakk for fremtidige generasjoner. Legeforeningen har foreslått å forby tobakk til alle født i år 2000 og senere. Kreftforeningen og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke har også foreslått å forby salg av tobakk til personer født i 2010 eller senere.

I 2014 var nesten halvparten (47,2 prosent) av alle sigaretter røykt i Norge, kjøpt i utlandet eller fra smuglere. Dette skyldes de høye norske prisene. Å tro at et forbud mot tobakk vil medføre at nordmenn slutter å bruke tobakk, er naivt.

Human narkotikapolitikk

Liberalistene er det eneste politiske partiet i Norge som fører en human narkotikapolitikk. Vi vil flytte salget av de ulovlige rusmidlene fra gatene og til apotekene. Dette vil medføre at man kan få en ordentlig kvalitetskontroll av rusmidlene. Videre vil man lettere kunne få informert brukerne av rusmidlene om farene ved rusmidlene, og senke terskelen man har for å oppsøke hjelp. Å få en stabil tilgang til rusmidler av kjent kvalitet, vil gi en betydelig økning av livskvaliteten til rusmisbrukerne. Norge er for øvrig på Europa-toppen når det gjelder overdosedødsfall. Ved årets lokalvalg vil vi arbeide for å få til lokale prøveprosjekt for salg av rusmidler på apotek, i stedet for på gatene – slik som i dag.

Jan-Øyvind Lorgen og Vegard Ottervig, politisk nestleder i Liberalistene, og førstekandidat for Liberalistene i Lillestrøm kommune