(Flydagen 4/5). Mer akrobatikk i luftrommet over Kjeller Flyplass.