(Flydagen 5/5). Dette flyet svinger krappere enn det man skulle tro var mulig.