Fylkesrådet i Viken, bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet, foreslo før jul at Viken skulle deles opp i Akershus, Buskerud og Østfold. Dette fordi man mener Viken er en for stor enhet til å være eget fylke. I hele januar og nå i starten av februar har saken vært på høring i kommunene. Totalt i hele fylket har 39 av 51 kommer sagt ja til deling.

Dette skal vi som fylkespolitikere ta som et tydelig signal på at de folkevalgte og ansatte i kommunene ikke lenger opplever fylkeskommunen som kommunenes beste venn, og det må vi gjøre noe med!

Lillestrøm delt

I Akershus, har 12 av 20 kommuner sagt de vil oppløse Viken. 6 vil beholde Viken, mens 2 kommuner, Lunner og min egen bokommune Lillestrøm, sa verken ja eller nei under behandlingen av høringen i kommunestyret.

Dette samsvarer godt med hva innbyggerne i Akershus mener. I en stor måling gjort av NRK og Amedia nå nylig, viser at 51 prosent av alle som bor i Akershus vil oppløse Viken. Kun 29 prosent vil beholde storfylket med 1,2 millioner mennesker.

Vi skal nå holde våre valgløfter og lytte til både folk og kommuner. Akershus fungerte godt som eget fylke, og kommunene som omkranser hovedstaden har mange av de samme mulighetene og utfordringene, og Akershus vil derfor atter igjen fungere svært godt.

Høringssvar

Det har blitt vedtatt mange gode høringssvar i kommunene. La oss se på tilbakemeldingene fra tre av dem:

Nordre Follo: Fylkesdeling vurderes som den beste løsningen for et velfungerende folkestyre, ivaretakelse av innbyggernes interesser og leveranse av tjenester i et hensiktsmessig geografisk område.

Nes: Viken gir i dag ikke en enhetlig struktur noe en kan se ut av de tilpasninger 20 statlige organer har gjort som ikke er i tråd med enheten Viken. Noen eksempler på dette er: NAV som har delt Viken i to, Politiet som har delt Viken i fire, Statsforvalteren har gått motsatt veg og tatt inn Oslo i tillegg, organisering av de videregående skolene er delt i fire og tannhelsetjenestene er delt i fem.

Lørenskog: Endringer av fylkesgrenser og kommunegrenser bør gjøres etter omfattende prosesser hvor det legges stor vekt på lokale vedtak. Ved dårlige prosesser og tvangssammenslåinger risikerer man at det gjøres dårlig funderte vedtak som medfører støy, uklok ressursbruk, at det opprettes uhensiktsmessige enheter og som dermed medfører krav om omkamper. Solberg-regjeringens vedtak om å tvangssammenslå Akershus, Buskerud og Østfold til Viken var et slikt feilgrep som et lite flertall på Stortinget vedtok mot lokaldemokratiets vilje. Vedtaket var uklokt og burde etter Lørenskog kommune sitt syn ikke blitt gjennomført.

Noe nytt og bedre

De rødgrønne partiene har sammen med Frp et klart flertall i fylkestinget. Det at vi legger ned Viken, betyr ikke at vi bare skal tilbake til det gamle. -Nei, nå skal vi bygge noe enda bedre. Akershus som eget fylke vil være en god arena for lokaldemokratiet, samt for å sikre tjenester og utvikling nær folk i hele fylket.

Jane Bråthen, Fylkestingsrepresentant (Sp)