Ungdommene våre som er utenfor arbeidslivet skal vite at vi trenger dem.

Før pandemien begynte vi å se en utvikling der mange, og spesielt ungdommene våre, slet med å komme seg inn i arbeidsmarkedet. Grunnene var og er mange og komplekse. En ting er likevel tydelig i statistikken: På åtte år er antall unge uføre doblet. Høyrepolitikken har mislykkes i å få flere unge ut i arbeidslivet.

Nå må vi gjøre det som trengs for å snu trenden. Det finnes ingen enkle løsninger for å få flere ungdom ut i arbeid, men det verste vi kan gjøre er å la ungdommene bære denne byrden alene. Derfor vil Arbeiderparti-regjeringen jobbe frem en ungdomsgaranti som også har et innhold som fungerer. Alle under 30 år som står utenfor arbeid i dag, må få tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring.

Det er forskjell på å være ung utenfor arbeidslivet og godt voksen. Derfor må vi i større grad jobbe ut fra ungdoms premisser og forutsetninger. Gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere kan vi sikre tettere oppfølging av unge utenfor jobb. Ved å ansette flere ungdomsteam, vil ungdommene våre få oppfølging av ansatte som har direkte erfaring med å jobbe med ungdom.

Vi skal nå de unge der de er. Alle som trenger hjelp må få den tidligere. I samarbeid med oppfølgingstjenesten ønsker vi at NAV skal begynne å oppsøke unge under 30 år som står utenfor jobb, utdanning og arbeidstrening.

Arbeid til alle er ikke bare et slagord som skal sies og skrives under valgkampen. Tvert imot er det å sikre folk en trygg jobb og en inntekt å leve av rammen for hele politikken vår.

I følge de siste tallene fra Statistisk sentralbyrå begynner arbeidsledigheten å komme på samme nivå som det var før pandemien. Vi glad for alle som har fått tryggheten tilbake. Nå må vi gjøre det som trengs for å sikre den samme tryggheten for flere. Ikke minst for de unge. Det å ha en jobb å gå til betyr noe.

Ungdommene våre som er utenfor arbeidslivet skal vite at vi trenger dem.

Nå må vi vise det i praksis.