Rundt Triaden har det naturlig nok vært mange midlertidige trafikkløsninger under ombyggingen. Vi har nå registrert noe som synes å være en permanent løsning bak Triaden, ved Rådmann Paulsens gate. Svært mange fra bebyggelsen bak senteret går til senteret. Korteste vei har vært fortauet og et påfølgende gangfelt før man kommer til inngangen ved Coop Extra.

Den ruta er nå stengt. Man må gå en ekstra sløyfe på ca 100 meter for å komme ned. Det gjør de færreste. Resultatet er at folk til stadighet krysser gata på forskjellig sted. Noe som er veldig utrygt. Her bør man foreta en ny vurdering av trafikkbildet.

Stein Follerås , Søster Mathildes gate, Lørenskog