Sparebankstiftelsen DNB tildeler 241 millioner kroner fordelt på store og små prosjekter i regi av organisasjoner og lag.

Av de 397 norske organisasjonene som får tildelinger til prosjekter for barn og unge, er 33 av dem på Romerike.

Det kommer frem av en pressemelding fra Sparebankstiftelsen tirsdag.

*Se fullstendig liste over tildelingene på Romerike lenger ned*

– Det er oppløftende å se de mange flotte initiativene som settes i gang av gode krefter i lokalmiljøene. Håpet er at prosjektene som nå får støtte skal bidra til at flere barn og unge kommer i aktivitet, opplever mestring og føler tilhørighet, sier André Støylen, direktør i Sparebankstiftelsen DNB i en pressemelding.

Den tildelte summen skal bidra til å gi barn og unge meningsfylte aktiviteter innenfor idrett og lek, kunst og kultur, natur og friluftsliv eller nærmiljø og kulturarv.

Beløpet hver organisasjon har fått varierer fra 10.000 kroner til 30 millioner kroner.

Størsteparten av tildelingene gis organisasjoner, lag og foreninger i stiftelsens geografiske kjerneområde, som er de tidligere fylkene Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Ringsaker kommune. I tillegg gis det støtte til enkelte landsdekkende prosjekter.

Disse tiltakene får støtte på Romerike:

Organisasjoner på Romerike som tildeles støtte fra Sparebankstiftelsen DNB

Mottaker
A-H KULTURSKOLE
NORGES KFUK-KFUM, Oslo og Akershus
GJERDRUM GOLFKLUBB,Juniorgruppa
GJERDRUM AMATØRTEATER
GJERDRUM KOMMUNE,Gjerdrum kulturhus
HURDAL IDRETTSLAG
SØRUMSAND IDRETTSFORENING
SØRUMSAND VIDEREGÅENDE SKOLE
LILLESTRØM RULLEBRETTKLUBB
LILLESTRØM KULTURSKOLE
OPERA TIL FOLKET
STIFTELSEN UNGE VIKEN TEATER
SØRUMSAND SKOLEMUSIKKORPS
FYENSFELTET VEL, SØRUMSAND
GLOSTER GLADIATOR 423 STIFTELSEN
LILLESTRØM KOMMUNE, Lillestrømbibliotekene
BJERKE IDRETTSLAG SKI
NANNESTAD HISTORIELAG
NANNESTAD JEGER- OG FISKERFORENING
HAGA IDRETTSFORENING
NES ISHOCKEYKLUBB AIL
STIFTELSEN NES SKIANLEGG
FRAMTUN OG AULI SKOLEKORPS
LÆRINGSVERKSTEDET AS,Haga barnehage
FAU FJELLFOTEN SKOLE
NES KOMMUNE
NITTEDAL TRIATHLONKLUBB
SØRBRÅTEN VEL
BLYSTADLIAHAGEN
ULLENSAKER GYM OG TURN
ULLENSAKER KOMMUNE,Huset ungdomshus
ULLENSAKER KOMMUNE, Skogmo skole
ULLENSAKER KOMMUNE

Beløp
kr 100 000
kr 460 000
kr 100 000
kr 196 500
kr 910 000
kr 300 000
kr 200 000
kr 119 300
kr 16 000
kr 900 000
kr 200 000
kr 200 000
kr 40 000
kr 300 000
kr 2 000 000
kr 1 500 000
kr 305 200
kr 80 620
kr 60 000
kr 100 000
kr 148 000
kr 300 000
kr 100 000
kr 50 000
kr 149 100
kr 480 000
kr 80 000
kr 600 000
kr 100 000
kr 110 000
kr 250 000
kr 80 094
kr 3 000 000
kr 13 534 814

Tiltak
Rekrutteringskonserter samarbeid mellom korpsene i kommunen
Oppgradering av Lysern leirsted
Tilrettelegging for golfsimulator
Lydutstyr
Nye seter i publikumsamfiet
Rehabilitering av lysanlegget i Lundbylia
Utvidelse av e-sporttilbudet
Etablering av discgolfbane
Kurs og utlånsutstyr
Lyd- og lysutstyr
Produksjon og formidling av operaen Tottilotto - den lille penselen
Talentsatsingen Unge Husdramatikere
Tuba
Oppgradering av leke- og aktivitetspark
Ferdigstillelse av historisk flymaskin
Mulighetsrommet
Skiløype og skileikanlegg
Prosjektet Levd liv på husmannsplassen Midten
Kurs i bruk av ull fra spælsau
Gressklipper
Kjøp av isvant
Oppgradering av snøproduksjonsanlegget
Sommerskole 2022
Lavvo til friluftsglede
Klatrestativ
Tribuner til Fløttardag - en husmannshistorie
Utlånssykler og våtdrakter
Sykkeltrasé Burås til Sinober
Utstyr til og etablering av dyrkeområde
Skranke og gulvmatter til turn
Utstyr til musikkproduksjon og lyd- og lysanlegg
Taubane
Utvikle formidlingsarena på Trandum

Kommune
AURSKOG-HØLAND
ENEBAKK
GJERDRUM
GJERDRUM
GJERDRUM
HURDAL
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
LILLESTRØM
NANNESTAD
NANNESTAD
NANNESTAD
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NES
NITTEDAL
NITTEDAL
RÆLINGEN
ULLENSAKER
ULLENSAKER
ULLENSAKER
ULLENSAKER