– Det er ikke uvanlig om du kjenner deg litt deprimert og at det er vanskelig nå. Det er det mange som kjenner på. Nettopp derfor bør vi kanskje også snakke mer om det og være med å støtte hverandre, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Kirkens SOS, til Nynorsk pressekontor.

Hele året opplever organisasjonen at mange kontakter samtaletilbudet deres. Men når det nærmer seg høytider, er det ekstra mange som melder seg.

– Høytider er generelt en krevende tid for mange mennesker, og mange kjenner på ensomhet. Det er også en tid hvor mange føler sorg og savn etter noen som har gått bort. Vi har mange og lange samtaler med mennesker som har behov for noen å prate med i julen. Den siste koronatiden har heller ikke gjort det enklere, sier han.

Mental Helse er en av organisasjonene som også har merket økt pågang de siste dagene, etter at det kom nye restriksjoner og regler.

– Det er mange som tar kontakt på hjelpetelefonen, og det er en økning av bekymringer som er tilknyttet julefeiringa. Ensomhet, vanskelige relasjoner, økonomiske utfordringer og nå også mange som er usikre på covid-19, og hva som er lurt å gjøre med tanke på julefeiringa, sier generalsekretær i Mental Helse, Linda Berg-Heggelund.

Minner om at vi kan utgjøre en forskjell

I en fersk spørreundersøkelse som Opinion har utført på oppdrag fra Norges Røde Kors, svarer hvor fjerde nordmann at han/hun kjenner seg ensom. En av tre svarer at de savner mer menneskelig kontakt.

– Nå trenger vi at enda flere blir med på dugnaden mot ensomhet. Høytidene er en vanskelig tid for mange, men ensomhetsproblematikken forsvinner ikke over nyttår, sier president i Norges Røde Kors, Thor Inge Sveinvoll, i en pressemelding.

Tallene i undersøkelsen viser at stadig flere er ensomme som følge av pandemien. De yngste under 25 år og de eldste over 80 år kjenner mest på ensomhet for tiden. 32 prosent av de unge under 25 forteller at de kjenner seg ensomme som følge av koronapandemien.

Besøksvenn

Organisasjonen minner også om hjelpetilbudet besøksvenn, hvor man både kan melde seg som frivillig, eller ta kontakt om en ønsker en venn.

– Alle er velkomne til å bidra i kampen mot ensomhet, enten det er ved å ringe en venn man ikke har snakket med på lenge, eller ved å melde seg inn som frivillig besøksvenn i Røde Kors, sier Sveinvoll.

Folkehelseinstituttet melder også at pandemien og smitteverntiltakene har påvirket livskvaliteten i befolkningen negativt. Særlig unge, personer med dårlig helse og dem som har økonomiske vansker, skiller seg ut med lavere livskvalitet. Nesten én av fire unge sier at de er lite fornøyde med livet, og én av tre oppgir at de opplever lite mening i det daglige.

Tid og oppmerksomhet som julegave

Linda Berg-Heggelund i Mental Helse understreker at det først og fremst er viktig at vi alle er medmennesker i en tid hvor mange har det vanskelig. Jul og høytider forsterker følelser, både positive og negative.

– God psykisk helse blir dannet i omgivelsene våre og er et felles ansvar. Da er det kanskje ekstra viktig i år at du strekker ut en hånd, ringer, sender et ekstra julekort eller en sms eller tar kontakt med noen du vanligvis ikke har så mye kontakt med, sier hun.

Heimdal i Kirkens SOS oppmoder flest mulig til også å bruke høytiden og koronatiden til å ha venner, slektninger og arbeidskollegaer som ikke har så stort nettverk, i tankene.

– Og ikke bare tenke på dem, men også vurdere å ta kontakt – skrive eller ringe eller på annen måte holde kontakten. Og vi må sørge for at flest mulig kjenner på opplevelsen av å bli holdt litt rundt i disse tidene. Det er godt å gi hverandre litt ekstra oppmerksomhet, sier han.

Hjelpetelefoner:

* Kirkens SOS: 22 40 00 40

* Mental Helse: 116 123

* Røde Kors (Kors på halsen): 800 33 321

Du kan også nå Kirkens SOS på melding eller chat: https://www.soschat.no/

Mental helse melding/chat: sidetmedord.no

(©NTB)