I utredningen som ble offentliggjort torsdag morgen, anbefales det nye togtunneler på strekningen Oslo S-Nationaltheatret-Lysaker og strekningen Nationaltheatret-Bislett-Økern fram til hovedbanen ved Alnabru.

Videre anbefales en T-banetunnel fra Majorstuen til Bryn, som er knyttet sammen med dagens tunnel på Stortinget.

Også to nye trikkelinjer anbefales; Majorstuen-Carl Berners plass-Helsfyr-Bryn og Bryn-Økern-Sinsen.

Utredningen med navnet Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo – forkortet KVU Oslo-Navet – er utarbeidet av Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. Jernbaneverket har koordinert arbeidet.

– Det er et ambisiøst prosjekt og et omfattende samarbeid vi snart er i mål med, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

Utredningen fastslår også at trafikktilbudet må ha hyppige avganger – det vil si hvert 5. minutt i indre Oslo og hvert tiende minutt i ytre by.

FAKTA

*Konseptvalgutredningen for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo er forkortet KVU Oslo-Navet.

* Samferdselsdepartementet, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har gitt Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ruter oppdraget med å lage utredningen. Jernbaneverket har koordinert arbeidet.

*Hovedoppgaven er i mandatbrevet beskrevet slik: KVUen må belyse om og eventuelt hva slags kollektivt transporttilbud som må utvikles for at det overordnede politiske målet om at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange kan innfris.

* Målet om at veksten i persontransport i de store byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange, er forankret i klimaforliket i Stortinget fra 2012.

(Kilde: KVU Oslo-Navet, Jernbaneverket) (©NTB)