Gå til sidens hovedinnhold

Flere lavterskeltilbud til barn og unge

Leserinnlegg

Unge Høyre mener at den mentale helsen er minst like viktig som den fysiske. Nå får Lørenskog kommune hele 2 850 000 kr øremerket til helsestasjoner og skolehelsetjenester. Det vil kunne bety mye for barn og unge som synes at hverdagen er ekstra tøff på grunn av pandemien og nedstengningen.

Vi vet at de psykiske helsetjenestene har opplevd større pågang som følge av en lang periode med strenge smitteverntiltak. Ett helt år med pandemi tærer på kroppen, og mange kjenner på ensomhet og motløshet. Derfor er det bra at Høyre og regjeringen satser på lavterskeltilbud rettet mot barn og unge. Pengene i den siste krisepakken kommer på toppen av de 1,3 milliardene som norske kommuner allerede bruker på viktige psykiske helsetilbud rettet mot barn og unge. Disse vil gjøre tilbudene mer tilgjengelige, slik at flere får hjelp når de trenger det.

Høyres prioritering av unges psykiske helse har gitt resultater. Nå brukes det mer penger på lavterskeltilbud i skolehelsetjenestene og helsestasjonene enn tidligere, og fra 2015 til 2019 økte antallet årsverk med 1400 – en økning på hele 30 prosent. I tillegg har det blitt ansatt flere helsesykepleiere i den samme fireårsperioden med 514 nye årsverk. Dette er tjenester som gir oss unge noen å snakke med når livet er vanskelig, og som gjør det enklere å oppsøke hjelp.

Nå har Lørenskog kommune fått 2 850 000 kroner ekstra til barn og unges psykiske helse. Vi håper at disse pengene raskt kommer ut til tjenestene og blir tatt i bruk. Koronapandemien har rammet oss unge hardt, og mange har nå behov for noen å snakke med. Da trenger vi flere lavterskeltilbud.

Sivert Helgheim, 1. Nestleder Nedre Romerike Unge Høyre, Lørenskog

Kommentarer til denne saken