Gå til sidens hovedinnhold

Flere kvalifiserte lærere

Leserinnlegg

Det er barna og elevene som blir de første taperne når kommuner og fylkeskommuner svikter, og ikke klarer å skaffe dem kvalifiserte lærere.

Til syvende og sist rammer det oss alle når kvaliteten på opplæring i skoler og barnehager går ned, fordi man ikke ønsker å betale for høyt utdannede og kvalifiserte lærere. Særlig rammes barn og unge som stiller svakest i utgangspunktet. Dette er de sårbare barna, som vi har hørt mye om under koronapandemien. Det er barn som strever sosialt, som trenger å bli sett, og som har behov for ekstra oppfølging. Dette får de kun av faglig kompetente lærere.

Uten lærere stopper Norge, og under pandemien har Statistisk sentralbyrå (SSB) regnet seg frem til at samfunnet taper 1,7 milliarder daglig når skoler og barnehager er stengt. Hvor mye taper samfunnet årlig om kompetente og utdannede lærere ikke lenger ønsker å jobbe i skolene og barnehagene?

For andre år på rad synker søkertallene til lærerutdanningen, og i år uteksamineres ikke en eneste grunnskolelærer som følge av endring til krav om mastergrad for alle nyutdannede. Å ansette kvalifiserte lærere er allerede i dag en stor utfordring, og mange barn møter ukvalifiserte i skoler og barnehager hver eneste dag. I Lillestrøm kommune er det 40 lærerårsverk uten godkjent utdanning i skolene, og 43 ansatt på dispensasjon i pedagogstillinger i barnehagene. Den dårlige rekrutteringen til læreryrket er et alvorlig problem.

Samtidig er det en kjensgjerning at Norge overhodet ikke mangler kvalifiserte lærere. Problemet er at mange lærere har valgt å jobbe andre steder enn i skole og barnehage. Rundt 40.000 kvalifiserte lærere jobber med helt andre ting enn det de i utgangspunktet utdannet seg til. En urovekkende undersøkelse utført før jul i 2020 viser også at så mange som 42 prosent av de spurte vurderer å søke seg bort fra læreryrket.

En god lærer er en god start for alle barn, og foreldrene skal kunne forvente at lærere i barnehager og skoler som driver opplæring faktisk er kvalifisert til å gjøre dette. Dette handler både om faglige og relasjonelle kvalifikasjoner, som er avgjørende for at elevene skal ha en god skole- og barnehagehverdag.

Vi står ved et veiskille og kommunesektorens organisasjon (KS) sitter med løsningen. Det er mye som har vært prøvd, bortsett fra de tiltakene undersøkelser viser at er årsaken til rekrutteringsproblemene: lønn og arbeidsvilkår.

Skal skoler og barnehager rekruttere og beholde kvalifiserte og høyt utdannende lærere, eller synes vi det er greit at de kan erstattes av ukvalifiserte og håpe på det beste? Hvor mye taper vi på at vi fyller skoler og barnehager opp med ukvalifiserte? Hvor mye taper vi på at rundt halvparten av de høyt utdannede lærerne som jobber der vurderer å bytte jobb? Hvor mye taper vi på at færre ønsker å starte på lærerutdanningen?

Lærere skaper varige verdier! KS må gi et lønnsløft nå.

Kristin Løver og Jon Ola Eggen, Utdanningsforbundet Lillestrøm, Leder og nestleder

Kommentarer til denne saken