Leder for norske intensivsykepleiere, Paula Lykke sier til Nettavisen for noen få uker siden at «i dag er det intensivsykepleiere som må ta grep med pasientenes regninger eller en pasients katt som blir forlatt alene hjemme. Det vil jo en sosionom kunne håndtere mye bedre. Vi holder på med pårørendes parkering ... det er masse oppgaver som kunne vært håndtert av sekretærer, eksterne eller ufaglærte».

Vi spør oss, hvorfor er ikke helsefagarbeidere nevnt her?

Helsefagarbeiderforbundet mener at helsefagarbeidere er en uutnyttet ressurs. Vi trengs. Og vi trengs nå. Og det er behov for flere av oss, faktisk vil det mangle ca. 18.000 helsefagarbeidere allerede i 2035.

Selv om man ligger på intensiv, med dertil mye utstyr montert på seg eller ved seg, er det mange praktiske oppgaver som kan gjøres av helsefagarbeidere. For eksempel godt morgenstell sammen med intensivsykepleier, kan sørge for å tømme kateter ved behov, avslutte intravenøst, sårskift etter prosedyre, sørge for god munnhygiene, evt. hjelpe til ved måltider, og ikke minst observere og rapportere. Denne listen er ikke uttømmende, vi kan så mye mer enn vi «får lov til» i dag.

Vi har dyktige helsefagarbeidere med høyere yrkesfaglig utdanning, i «observasjon og vurderingskompetanse» Disse jobber i dag på sykehus i et tverrfaglig team, hvor de jobber med alvorlig hjerte og lungepasienter.

En pasient som ligger i en seng på en avdeling, med kun helsepersonell rundt seg, trenger å bli sett, få omsorg, være trygg og bli ivaretatt på mange måter – det kan også helsefagarbeidere

Helsefagarbeidere er den største gruppa i kommunehelsetjenesten, her er oppgavene mange og komplekse. Liggetiden på sykehusene er minimal, da har helsefagarbeidere mer en nok kompetanse til å ta disse pasientene trygt imot etter sykehusoppholdet. Helsefagarbeideren kjenner derfor godt til ulike tilstander.

Helsefagarbeideren mister ikke kompetansen på innsiden av sykehusdørene!

Helsefagarbeidere på sykehus er både kostnadsbesparende og effektivt. Bruk oss, se oss respekter oss.

Svein Olav Tøndel, Styremedlem Helsefagarbeiderforbundet, Jessheim