Det utgjør 2,8 millioner flere passasjerer enn i tredje kvartal 2020, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Økningen i reiseaktivitet skyldes lettelser i koronatiltakene som ble innført i mars 2020, og den var størst for utenlandsflyginger.

Antall passasjerer på flyginger til og fra utlandet var 1,8 millioner, en økning på 85 prosent. Samtidig var det 6,6 millioner passasjerer med innenlandske flyginger, en økning på 42 prosent.

Oppgangen var størst i september. Da var det en samlet oppgang på 80 prosent fra samme måned i 2020.