Det er flere enn i noe tidligere år, ifølge tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI).

Tallet fra 2021 er en økning på vel 5 prosent eller 190 personer fra året før. 14 prosent var kvinner, mens 15 prosent var utenlandske statsborgere. Gjennomsnittsalderen var 38 år.

Personer dømt til ubetinget fengselsstraff i opptil seks måneder kan søke om å få gjennomføre straffen med elektronisk kontroll hjemme hos seg selv, i stedet for å være i fengsel. Også domfelte med straff lengre enn seks måneder kan søke om å få ta siste del av den med fotlenke.

Soning med fotlenke ble etablert som en prøveordning i 2008, og fra 2014 ble ordningen landsdekkende. Totalt har rundt 32.000 domfelte gjennomført straff på denne måten.

45 prosent av de som påbegynte soning med fotlenke i 2020, var dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Deretter fulgte økonomisk kriminalitet, veitrafikklovbrudd og narkotikalovbrudd.

Ved brudd på reglene for fotlenkesoning overføres domfelte til fengsel og må gjennomføre resten av straffen der. I fjor skjedde det i 192 tilfeller, eller litt over 5 prosent. Regelbruddene handler i de fleste tilfellene om bruk av alkohol eller andre rusmidler. (NTB)