I Norge er skolestart det året du fyller seks år. Det er mange forventningsfulle barn som gleder seg til sin første skoledag i august.

Noen foreldre og barn opplever at barnet ikke er klar for skolestart det året det fyller seks. Det kan være ulike grunner til det. Det er viktig at alle barn blir sett og individuelt vurdert for å finne den løsningen som er best for den det gjelder.

Vi i Venstre setter mennesket foran systemet. Venstre vil at skolestarten skal være fleksibel og derfor bør man kunne utsette skolestarten med inntil et år uten å gå gjennom en vanskelig søknadsprosess.

Mirnesa Balagic, 2. kandidat Ullensaker Venstre