Men så leste vi det som Viken varslet om, nemlig å bygge en gang- og sykkelvei fra Gamlevegen til kommunegrensen. Det blir over jordet til Brotnov. En strekning på ca. 300 meter, og hvor det går en person to ganger i året, nemlig undertegnede som har levert, og skal hente bilen som er på service hos Hasle.

Løfter

I et valgmøte på Kløfta bibliotek i 2019 sa daværende ordfører Tom Staahle at han hadde arbeidet hardt for å få på plass gangveien som vi har etterlyst, nå i 56 år. Påtroppende ordfører Eyvind Schumacher lovte å sette det på dagsorden dersom han ble valgt. Jeg legger til grunn at det er hans fortjeneste at vi nå har fått en reguleringsplan. Jeg har skrevet og bedt om at politikerne i Ullensaker hjalp oss og presset Vegvesenet/fylket til å sette i gang og bygge gangvegen langs den meget trafikkert erstatningsvei for E6. Derfor spurte jeg noen, som den gang var i formannskapet/hovdutvalget om det daværende ordfører hadde sagt, men ingen av dem kunne huske at Staahle hadde tatt opp saken. Veivesenet kunne heller ikke huske at han hadde engasjert seg til dem. Merkelig.

Langvarig kamp

Til dem som ikke kjenner saken tillater jeg meg å erindre den slik:

Solveig Finsen, en ivrig forkjemper for å få på plass gangveien, ringte meg i 2013 og fortalte at i 1968 kom det noen fra kommunen og slo ned to merkepinner i deres hage. Der skulle gangveien gå! Hun ventet i 46 år. Hun ba meg overta stafettpinnen i 2013. Merkepinnene har nå råtnet, og er borte. Stafettpinnen har jeg fremdeles.

Etter et leserinnlegg fra meg, skrev leder i Hovedutvalg for samferdsel i Akershus, Gunnar Melgaard, i et innlegg i RB 3. september 2014 at «fylket har satset planmessig på trafikksikkerhet i forbindelse med skoler. Målet er at alle vesentlige gang- og sykkelveier nær skoler skal være trygget i løpet av 2015.» Han ba oss på Kløfta om å ha tålmodighet. Det er ni år siden. Siden har vi etterlyst en oppstart hvert år – uten å ha hørt noen ting.

Regulering i 1967

Den første reguleringen ble vedtatt i 1967 fram til Bakkevegen i forbindelse med skoleutbyggingen, og gangveien ble påbegynt fra Asper til Vesong og en bit helt i sør ved Hilton, Siden har saken stått stille, og barn og voksne stoltrer seg fram på gamle E6.

I 1994 ble det prosjektert og vedtatt reguleringsplan for «Gang- og Sykkelveg langs FV 454.01 fra Bakkevegen til Gamle Kløfta». (Langs Trondheimsvegen) I forbindelse med bygging av ny barnehage ved Bakke skole, ble det i 2022 bygd 33 meter ny gangveg som ender i gjerdet til naboen.

I RB 16 juni 2022 etterlyste Arvid Birkelund et fortau på en belastet skolevei på Sand i Ullensaker. Han opplyste at de hadde ventet på dette i over 40 år. Arvid Birkelund spør: «Må noen dø for at det skal skje noe?». På Trondheimsvegen ved Vesong skole ble et barn påkjørt av en bil og drept for noen år siden. Det skjedde ikke noe fra myndighetene eller politikerne da heller.

Når kan vi heise flagget til topps?

Kjell R. Bjerke, Kløfta