I 2021 lanserte FN at årene 2021-2030 skal være tiåret for sunn alderdom. Ett av målene er å rette oppmerksomhet mot eldre menneskers behov når det kommer til helse og hvordan eldre tar vare på egen helse og livskvalitet.

Dessverre er eldre overrepresentert i skadestatistikken for skader i nærmiljø og eget hjem. Fall er den viktigste ulykkesårsaken og det som fører til flest dødsfall. Hver tredje av alle over 60 år, og annenhver over 80 år, faller minst én gang i året.

Hoftebrudd

Hvert år rammes mer enn 9.000 personer i Norge av hoftebrudd. Det betyr ett nytt hoftebrudd hver time – døgnet rundt. Dette er dyrt for helsevesenet, medfører mye smerte for den enkelte og er ofte krevende for pårørende.

I Lillestrøm kommune er det 123 hoftebrudd årlig. Mange vil dessverre aldri komme tilbake til samme helsetilstand og bevegelighet som de hadde før skaden.

Undersøkelser viser at andelen eldre øker, men at vi ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Skal vi klare det må vi bli flinkere til å ta vare på oss selv også den fysiske helsen. Å opprettholde en aktiv alderdom kan bli vanskelig etter ett fall.

Eldrerådet mener at Lillestrøm kommune må ta innover seg at behovet for bistand i hjemmet eller på en institusjon vil øke når det blir flere eldre.

Fjern snublefeller

Hva kan vi selv gjøre for å unngå fall?

Ta en samtale med deg selv: Har du høyere risiko for å falle nå enn du hadde tidligere? Kan du gjennomføre risikorydding hjemme: Fjerne snublefeller, sørge for god belysning og støttehåndtak hvis nødvendig.Husk å være fysisk aktiv! Muskelstyrke og god balanse forebygger fall.Kjenner du noen som trenger en påminnelse eller litt hjelp til å risikorydde i hjemmet? En nabo, forelder, besteforeldre, tante, onkel?Sjekk hvilke forebyggende tiltak Lillestrøm kommunes kan bidra med.

Lillestrøm eldreråd er i samarbeid med kommunen nå i ferd med å ferdigstille et hefte med informasjon som kan lette hverdagen til seniorer, eldre og pårørende. Vi gleder oss til å presentere den.

Bente Moen Torgersen, leder Lillestrøm eldreråd