Kjøtteventyret ikke over: 20 arbeidsplasser reddet

– Vi har jobbet for dette en stund, og det var utrolig godt da eierne ga sin støtte til videre drift.