Dersom Moder Jord kunne vært tilstede som delegat ved en av de mange miljøkonferansene som finner sted, kan hun vel ha kommet med følgende hjertesukk:

- Kjære delegater, det er ikke så veldig lenge siden dere mennesker dukket opp her på jorden. Dere har jammen vært flinke til å formere dere og til å utvikle teknologi - riktig nok ikke så veldig miljøvennlig teknologi, men, som sagt, ivrige har dere vært.

Dere har bygget og bebodd nesten alle kriker og kroker her på planeten, og dere utvinner og bruker resurser som aldri før.

Jeg har blitt boret, gravd og sprengt i til den store gullmedaljen, og søppel og forurensing finnens nå over alt. Havene mine fylles av plast og luften av Co2. For å si det som det er, jeg har på en måte kommet i overgangsalderen, for lufta blir varmere og varmere, og jeg svettere og svettere.

Dette, kjære delegater, kan ikke fortsette. Jeg får stadig inn klager fra dyrearter som forgiftes, fortrenges og utryddes i et stadig større tempo. Det samme gjelder plantene.

Jeg vet at alle dere mennesker som bor på jorden har delt dere inn i folkegrupper, land og stater.

Hvert land og hver folkegruppe later til å tror akkurat de er unike og har en genuin rett til å drive rovdrift på ressursene mine og forurense naturen, men der tar dere feil. Det har dere ikke.

Den eneste løsningen jeg ser på problemet er at alle landene slås sammen til én stat med én regjering og like rettigheter til alle innbyggerne. Denne staten må innføre en meget streng miljøpolitikk.

I og med at dette vel aldri kommer til å skje, er min andre løsning at dere bruker den fantastiske teknologien deres til å lage noen enorme romskip, drar dere vekk fra den planeten dere nå er i ferd med å ødelegge, og finner en ny planet hvor dere kan begynne på nytt.

Forhåpentligvis uten å begå de samme feilene som dere gjorde her. Jeg beklager å måtte si det, men nok er nok og jeg er møkka lei dere alle sammen

Takk for oppmerksomheten.

Jan Henrik Restad, Skjetten