Gå til sidens hovedinnhold

Fikk ufri­vil­lig be­søk – måt­te til­kal­le po­li­ti­et

– In­gen hyg­ge­lig lør­dags­gjest, sier po­li­ti­et.

Klok­ka 19.27 lør­dag kveld reis­te en po­li­ti­pat­rul­je ut til en pri­vat­ad­res­se på Lø­ven­stad.

– Der var det en som had­de fått ufri­vil­lig be­søk. En per­son møt­te opp på ad­res­sen, var godt be­ru­set og ag­gres­siv. Det var til­løp til slås­sing på ste­det, sier ope­ra­sjons­le­der Gis­le Sveen i Øst po­li­ti­dis­trikt.

På ste­det møt­te pat­rul­jen en mann på 19 år.

– Han gjor­de mot­stand mot pat­rul­jen, og ble vur­dert til ikke å kun­ne ta vare på seg selv. Han var godt be­ru­set og in­gen hyg­ge­lig lør­dags­gjest. Han ble kjørt i ar­res­ten, sier Sveen.

Kommentarer til denne saken