Fikk først nei til å fylle ut elva – nå har de fått ja

Fylkesmannen har trukket innsigelsen mot utfylling i Vorma i Eidsvoll.