Da oppstår det ekspertene kaller hybridimmunitet, eller superimmunitet, skriver VG.

– Med superimmunitet får du i pose og sekk. Både den brede beskyttelsen fra gjennomgått infeksjon og en spisset beskyttelse fra vaksinen. Den spissede er viktig for å få de høye nivåene av antistoffer. Den brede gir bedre beskyttelse mot ulike virusvarianter fordi den ikke er så avhengig av endringer i spike-proteinet, sier overlege Sara Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet (FHI) til avisen

Men det betyr ikke at FHI anbefaler å la seg smitte. Det er nemlig fortsatt en liten risiko for at også friske kan bli alvorlig syke når så mange blir smittet samtidig. Å få slik immunitet fordrer nemlig at man tåler infeksjonen og ikke blir alvorlig syk.

– Tre doser er den beste forsikringen mot å bli alvorlig syk med den smittesituasjonen vi har nå, understreker hun.