Da undertegnede ble spurt av Romerikes Blad om å stille til intervju, var det ikke uten betenkeligheter. Som de aller fleste har også jeg fått med meg at uvaksinerte er å regne i manges øyner som personifiseringen av et håndbrekk. Håndbrekket som holder samfunnet tilbake fra å kunne returnere til normalen, dog skal det da sies at et samfunn kan aldri gå tilbake. Det er i konstant utvikling på samme måte som vi selv er.

Den retningen som vi og samfunnet har utviklet oss i under pandemien og etter inngripende tiltak, er kanskje en utvikling vi ikke skal være for stolte av. Av en eller annen grunn har vi fått det for oss at uvaksinerte består av én homogen gruppe innad i befolkningen. Denne angivelige, homogene gruppen som ikke vil la seg vaksinere har den siste tiden blitt utpekt som syndebukk for videre innstramminger og har måtte tåle hard medfart. Derimot bør vi kanskje bestrebe oss etter ikke å være så raske med å være både lagrette, dommer og bøddel?

Med denne erfaringen i bakhodet, så var intensjonen min med å stille opp at det skulle komme frem et litt annet bilde enn det svartmalte vi daglig blir eksponert for. Reaksjonene har ikke latt seg vente på, men overraskende nok har det vært mye positive tilbakemeldinger også. Det som derimot skuffet meg aller mest var svarene som FHI ga da de ble konfrontert med mine uttalelser. Et svar som etter min mening ikke bør få gå upåaktet hen.

Min erfaring med Covid-19 var et symptomfritt sykdomsforløp lenge før vaksinen var i omløp. Hvorfor jeg ikke ble syk er et spørsmål som jeg ikke har riktig utdannelse til å svare på. De som kan svare på det er FHI, representert av Preben Aavitsland i denne saken, som mente at jeg - "har en ganske god beskyttelse etter gjennomgått infeksjon, men vi anbefaler likevel en til to doser med vaksine".

På hvilket medisinsk grunnlag kan han hevde at jeg trenger mer beskyttelse enn det å faktisk ikke bli syk av Covid-19? Hva er sannsynligheten for at jeg får påvist korona igjen, hvor jeg da går fra et symptomfritt sykdomsforløp til alvorlig sykdom uten vaksine? Videre i svaret hans kan vi lese at han påstår at vaksinen vil gi en lengre og bedre beskyttelse mot Covid-19 på sikt. På hvilket empirisk grunnlag kan han si det når behovet for fortløpende påfyll stadig er tilstedeværende og effekten gradvis synker?

Fra å være en noe obskur organisasjon som de færreste av oss hadde et forhold til før pandemien, men som under hele pandemiens frammarsj har vært de som folk har søkt råd, støtte og lent seg på gjennom utallige pressekonferanser og uttalelser i media. Et ansvar og en makt jeg ikke unner noen av de, da det faktisk er for mye å be om av et knippe mennesker.

FHI har gått fra å være nøkterne og informative til å kaste seg på en bølge i medvind hvor det egges til stridigheter og skapes splid. Bevisst eller ubevisst er meg knekkende likegyldig, men burde ikke en ansamling med høyt, utdannede mennesker kanskje bruke de enorme ressursene sine på å kartlegge nøyaktig hvilke individer og grupperinger i befolkningen som virkelig har et behov for en vaksine?

For behovet er der definitivt, men de har lagt seg på en linje hvor de ukritisk maner folk frem til å ta en vaksine, hvis helse og alder tilsier at det ikke er nødvendig. Det kan nemlig virke for en utenforstående at de har helt glemt at for majoriteten av befolkningen, så er Covid-19 overkommelig og ikke en sikker død. Retorisk har jeg lite å stille opp i mot en eller flere eksperter på dette området. De eneste virkemidlene jeg kan benytte meg av er fakta og fornuft. Hvis vi tillater oss selv å se hele bildet, og ikke bare det som fenger sansene mest, vil vi da kunne verdige hverandre med den toleransen og aksepten vi alle fortjener?