Dette går fram av et informasjonsbrev signert smitteverndirektør Geir Bukholm og avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI som ble sendt til landets kommuner, helseforetak og statsforvaltere tirsdag 11. januar, skriver Dagbladet.

«Det er gjennom nasjonale og internasjonale studier vist at myokarditt og perikarditt kan oppstå som en sjelden bivirkning etter coronavaksiner», heter det i brevet. Myokarditt er hjertemuskelbetennelse og perikarditt hjerteposebetennelse.

FHI skriver videre at disse tilstandene i utgangspunktet opptrer hyppigere hos menn enn hos kvinner, og at bivirkningen i størst grad er blitt sett hos gutter og menn under 30 år og oftere etter Modernas Spikevax-vaksine enn etter Pfizer/Biontechs Comirnaty.

«Nye data tyder på at risikoen for myokarditt også øker noe for kvinner under 30 år etter Spikevax. Utgangsrisikoen for myokarditt er imidlertid lavere for kvinner enn for menn, så antallet unge kvinner som vil kunne få denne bivirkningen etter Spikevax, er veldig lite selv om risikoen øker. På bakgrunn av dette anbefaler Folkehelseinstituttet at både menn og kvinner under 30 år tilbys Comirnaty når de skal vaksineres», skriver FHI i brevet.

Da FHI i begynnelsen av oktober rådet menn under 30 år til å ta Comirnaty-vaksinen, ble personer under 18 år samtidig rådet til ikke å få Spikevax.